พ.อ.ปิยศักดิ์  มาลีเลิศ
ผู้บังคับกองพัน

ภาพกิจกรรม

18 ส.ค. 59 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและ
ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดป่าสาลวัน
เนื่องในวันสถาปนาหน่วย
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

11 ส.ค. 59 มอบทุนยังชีพ
สำหรับบุตรผู้มีความต้องการพิเศษ
และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

21-23 มิ.ย. 59 ร่วมการซ้อมแผนตอบโต้
สาธารณะภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในการระดมสรรพกำลัง
เพื่อการทหาร
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

18 มิ.ย. 59 การเรียกพลกำลังพลสำรอง
เพื่อตรวจสอบ
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

รายการกิจกรรมทั้งหมด