พ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล
ผู้บังคับกองพัน

ภาพกิจกรรม

10 พ.ย. 59 ผบ.พัน.สร.22 บชร.2
นำกำลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

2 พ.ย. 59 พิธี รับ-ส่งหน้าที่
ผบ.พัน.สร.22 บชร.2
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

25 ต.ค. 59 พิธีลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

18 ส.ค. 59 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและ
ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดป่าสาลวัน
เนื่องในวันสถาปนาหน่วย
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

รายการกิจกรรมทั้งหมด