รายการกิจกรรม

ปี 2560

     - 11/08/60   ผบ.พัน.สร.22 บชร.2 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

     - 25/07/60   ผบ.พัน.สร.22 บชร.2 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ

     - 24/07/60   ผบ.พัน.สร.22 บชร.2 นำกำลังพล เข้าพัฒนาภูมิทัศน์ วัดป่าสาลวัน ฯ

     - 22/07/60   พัน.สร.22 บชร.2 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/60

     - 24/03/60   พิธีปิดการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารแพทย์ 8 สัปดาห์ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

     - 16/02/60   พิธีมอบทุนการศึกษาแกบุตรข้าราชการที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปี 2559

     - 08/02/60   กำลังพลของหน่วย ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2560

ปี 2559

     - 10/11/59   ผบ.พัน.สร.22 บชร.2 นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

     - 02/11/59   พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.สร.22 บชร.2

     - 25/10/59   พิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

     - 18/08/59   พิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดป่าสาลวันเนื่องในวันสถาปนาหน่วย

     - 11/08/59   มอบถุงยังชีพสำหรับบุตรผู้มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ

     - 23/06/59   ร่วมการซ้อมแผนตอบโต้สาธารณะภัย ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข ในการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

     - 18/06/59   การเรียกพลกำลังพลสำรองประจำปี 2559

     - 19/05/59   พิธีเปิดการฝึกและมอบธงประจำหน่วยฝึก ทหารใหม่ผลัด 1/59

     - 03/03/59   คณะชุดตรวจจเรทหารบก เดินทางมาตรวจในหัวข้อการตรวจกิจการทั่วไปและคุณภาพชีวิต พัน.สร.22 บชร.2

ปี 2558

     - 15/12/58   ผบ.พัน.สร.23 และคณะ เข้าเยี่ยมชม พัน.สร.22

     - 04/12/58   พิธีถวายราชสดุดีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว