พ.อ.ปิยศักดิ์  มาลีเลิศ
ผู้บังคับกองพัน

ภาพกิจกรรม

21-23 มิ.ย. 59 ร่วมการซ้อมแผนตอบโต้
สาธารณะภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในการระดมสรรพกำลัง
เพื่อการทหาร
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

18 มิ.ย. 59 การเรียกพลกำลังพลสำรอง
เพื่อตรวจสอบ
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

19 พ.ค. 59 พิธีเปิดการฝึกและมอบ
ธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•


15 ธ.ค. 58 ผบ.พัน.สร.23 และคณะ
เข้าเยี่ยมชม พัน.สร.22
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

04 ธ.ค. 58 พิธีถวายราชสดุดี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

รายการกิจกรรมทั้งหมด