พ.อ.ปิยศักดิ์  มาลีเลิศ
ผู้บังคับกองพัน

ภาพกิจกรรม

19 พ.ค. 59 พิธีเปิดการฝึกและมอบธง
ประจำหน่วยฝึกทหารใหม่
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•


15 ธ.ค. 58 ผบ.พัน.สร.23 และคณะ
เข้าเยี่ยมชม พัน.สร.22
  อ่านต่อคลิก
•-------------------------------------•

04 ธ.ค. 58 พิธีถวายราชสดุดี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

 

รายการกิจกรรมทั้งหมด