พ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล
ผู้บังคับกองพัน


FaceBook Fanpage

 
ภาพกิจกรรม

11 ส.ค. 60  พิธีลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

25 ก.ค. 60 พิธีลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

24 ก.ค. 60 ผบ.พัน.สร.22 พร้อมกำลังพล
ทำการพัฒนาภูมิทัศน์ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล ณ วัดป่าสาลวัน
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

รายการกิจกรรมทั้งหมด