พ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล
ผู้บังคับกองพัน


FaceBook Fanpage

 
ภาพกิจกรรม

24 มี.ค. 60 พิธีปิดการฝึกทหารใหม่
เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารแพทย์
8 สัปดาห์ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

16 ก.พ. 60 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร
ข้าราชการที่สอบเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ประจำปี 2559
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

8 ก.พ. 60 กำลังพลหน่วย
พัน.สร.22 บชร.2 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ประจำปี 2560
  อ่านต่อคลิก

•-------------------------------------•

รายการกิจกรรมทั้งหมด